Ugdymas

  • Orientuotas į vaiką: mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja, mokosi, kuria ir ieško atsakymų į klausimus kartu. Tiek mokinys, tiek mokytojas yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
  • Inovatyvus. Bendrojo ugdymo programas papildo gamtos resursai, akademinius pasiekimus deriname su holistiniu požiūriu į vaikų asmenybes, žygiuose ir tyrinėjimuose prireikus naudojame technologijas. 
  • Integralus ir kontekstualus: siekiame suteikti galimybę ugdymo turinį patirti, išgyventi ir reflektuoti kuo platesniame kontekste. Skirtingi mokomieji dalykai jungiami į bendrą visumą. Vaikai dalyvauja procese per projektus, darbus grupėse, temų analizę grupėmis, poromis, pristatymus.
  • Aktyvus ir patiriamas: mokymo(si) procesas organizuojamas aktyviai, ieškant pavyzdžių kasdieniniame gyvenime ir skatinant pritaikyti gaunamas žinias praktiškai.
  • Džiaugsmingas: gera nuotaika, lydinti mokymosi procesą, leidžia lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų, tad kuriame draugišką, jaukią, emociškai saugią aplinką. Leidžiame laisvai skleistis gebėjimams, talentams, svajonėms ir darbams.
  • Mažose bendruomenėse-grupėse: klasėje mokosi iki 17 vaikų.
  • Profesionalus: su klase dirba pradinio ugdymo pedagogas bei padėjėjas.
  • Atviras kultūroms: esame didelės tarptautinės lauko bendruomenės nariai, dažnai sulaukiame savanorių iš užsienio, dalyvaujame įvairiuose projektuose.