Ugdymas šeimoje

Norite, kad vaikai daugiau patirtų lauke, kai ugdote juos savarankiškai? Pradinė LAUKO MOKYKLA lydės jus ugdymo šeimoje kelionėje visame pasaulyje! Nuosekliai mokysitės pagal pradinio ugdymo programą, o mes konsultuosime, padėsime programą struktūruoti ir papildyti lauko pedagogikos metodais. 

Ugdančios vaikus savarankiškai šeimos ieško inovatyvių ir tvarių metodų. LAUKO MOKYKLOJE mokomės sveikai gamtoje. Tyrinėjame ir augame Vilniuje, Pavilnių parke. Mokomės vidaus ir lauko klasėse, einame į žygius, dirbame mišriose grupėse. Mėgstame gamtos užduotis ir orų iššūkius – taip patiriame atradimų, kuriame savo asmenybes. Keliaujame su skandinaviškos lauko pedagogikos principais. Mūsų mokytojai kalba lietuviškai ir angliškai. Esame išbandę ir nuotolinį, hibridinį mokymąsi, todėl turime patirties su pradinukais, savarankiškai dirbančiais namuose. 

K a i p  v y k s  m o k y m o s i  p r o c e s a s? Pradinukui sudarysime pusmečio ugdymo tikslų planą. Vaikas mokysis šeimoje ir kartą arba du per mėnesį konsultuosis su mūsų ugdytojais ir mentoriais. Konsultacijos vyks gyvai arba nuotoliniu būdu. Kartą per pusmetį organizuosime mokinio vertinimą. Mokomąja medžiaga rūpinsitės savarankiškai. Arba pasirinksite planą su LAUKO MOKYKLOS ugdymo medžiaga ir savaitiniais planais su užduotimis. Mums svarbi ugdymo lauke bendruomenė, todėl galėsite dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose: paskaitose tėvams, vaikų mugėse, teminiuose vakaruose su laužais. 

Kad ir kur keliaujate su šeima mokydamiesi savarankiškai, LAUKO MOKYKLĄ galite pasiimti su savimi!

Savarankiško mokymosi šeimoje pasiūlymai

2022 – 2023 m.


Planas su ŠEIMOS ugdymosi medžiaga: 

 • Vaikas mokosi savarankiškai.
 • Mokomąją medžiagą ruošia šeima.
 • Sudaromas pusmečio ugdymosi planas.
 • Konsultacijos 1 kartą per mėnesį su LAUKO MOKYKLOS ugdytojais.
 • Kartą per pusmetį – mokinio vertinimas.
 • Galima dalyvauti bendruomenės renginiuose. 

Kaina – 99 Eur/mėn.

Planas su LAUKO MOKYKLOS ugdymosi medžiaga:

 • Vaikas mokosi savarankiškai.
 • Mokomąją medžiagą ruošia LAUKO MOKYKLA.
 • Sudaromas pusmečio ugdymosi planas.
 • Konsultacijos 2 kartus per mėnesį su LAUKO MOKYKLOS ugdytojais.
 • Kartą per pusmetį – mokinio vertinimas.
 • Galima dalyvauti bendruomenės renginiuose. 

Su šiuo planu gaunate daugiau

https://lh5.googleusercontent.com/a9vMF71Y5kPxtgI9lJdj6FgEbEHv19HRQ6qVTRiY0jihTDRLBE9SYwzjhqhMMmwyimo79nl2lrt3bUmv7q2wnxl_Elrn9RW7Dc6tqn2c4Wvi36CwGACEHTP1FddmAIZwf5pNxqec LAUKO MOKYKLOS ugdymo medžiagą.

https://lh4.googleusercontent.com/mKkDRqC5pltULFkn4A85mu2Z8Fni4qh5-MMLES9s7QEmEBRNAHmQz9-dqnxMtlScrBbSS6eCjTqJsQLI4rQVTv4_xq6mS6sP7tFsamq9R9wDktPqzzJV2Kf8H21GAc8_w9TumZ5O Savaitinius planus ir užduotis.

https://lh4.googleusercontent.com/mKkDRqC5pltULFkn4A85mu2Z8Fni4qh5-MMLES9s7QEmEBRNAHmQz9-dqnxMtlScrBbSS6eCjTqJsQLI4rQVTv4_xq6mS6sP7tFsamq9R9wDktPqzzJV2Kf8H21GAc8_w9TumZ5O Dvigubai daugiau konsultacijų (2 kartai/mėn.).

Kaina – 249 Eur/mėn.


KONTAKTAI:

Lauko mokyklos vadovas Tautvydas Kazlauskas

 +370 605 79825

[email protected]