Pradžia

Pradinė Lauko mokykla – mokomės sveikai gamtoje. Tyrinėjame ir augame Vilniuje, Pavilnių pusiasalyje, prie Vilnelės. Mokomės vidaus ir lauko klasėse, einame į žygius, dirbame mišriose grupėse. Mėgstame gamtos užduotis ir orų iššūkius – taip patiriame atradimų, kuriame savo asmenybes. Keliaujame su skandinaviškos lauko pedagogikos principais. Mūsų mokytojai kalba lietuviškai ir angliškai. Esame lygiaverčiai tyrinėtojai, kūrėjai ir atsakymų į klausimus ieškotojai. Palaikome ryšius su tarptautine lauko bendruomene, sulaukiame savanorių iš užsienio šalių, dalyvaujame projektuose. Mums svarbu žinios ir laisvė!

Apie mus

Nuo 2014 metų Lietuvoje sėkmingai startavo pirmasis Lauko darželis, kurio veikla įkvėpė ir paskatino suburti Lauko mokyklą – ugdymo įstaigą, kurioje tyrinėjame ir mokomės su gamta. Kaip ir darželių, jos veikla remiasi skandinaviškos lauko pedagogikos žiniomis, patirtinio ugdymo, laisvo žaidimo, holistinio požiūrio į vaiko asmenybę principais. Mes siekiame žinių ir taikome inovatyvius metodus, aktyviai naudojame gamtos resursus. Į gamtą žiūrime ne tik kaip į vietą lauko klasėms – ji padeda patirti daugiau negu siūlo bendrojo ugdymo programos. Gamta mums yra dar vienas nematomas ugdytojas, padedantis išmokti akademinių dalykų ir savybių, kurių reikia žingeidžioms, atviroms, kūrybiškoms, sveikoms asmenybėms. 

Esame įsikūrę viename gražiausių Vilniaus miesto parkų – Pavilnių parke, miško  apsuptyje. Kasdien matome Pūčkorių atodangą, keliaujame pažintiniais takais, tyrinėjame pusiasalį prie Vilnelės.

Kviečiame į mūsų besimokančią lauko bendruomenę! Lauko mokyklos tikslas – suteikti kiekvienam vaikui individualias galimybes tobulėti, laisvėti ir augti. To siekiame ugdydami socialines kompetencijas, vertybines nuostatas, pažintinius gebėjimus, smalsumą ir empatiją gamtinėje aplinkoje. 

Susitikime Lauko mokykloje, Pūčkorių g. 5, Vilniuje!

Ugdymas

  • Orientuotas į vaiką: mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja, mokosi, kuria ir ieško atsakymų į klausimus kartu. Tiek mokinys, tiek mokytojas yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
  • Inovatyvus. Bendrojo ugdymo programas papildo gamtos resursai, akademinius pasiekimus deriname su holistiniu požiūriu į vaikų asmenybes, žygiuose ir tyrinėjimuose prireikus naudojame technologijas. 
  • Integralus ir kontekstualus: siekiame suteikti galimybę ugdymo turinį patirti, išgyventi ir reflektuoti kuo platesniame kontekste. Skirtingi mokomieji dalykai jungiami į bendrą visumą. Vaikai dalyvauja procese per projektus, darbus grupėse, temų analizę grupėmis, poromis, pristatymus.
  • Aktyvus ir patiriamas: mokymo(si) procesas organizuojamas aktyviai, ieškant pavyzdžių kasdieniniame gyvenime ir skatinant pritaikyti gaunamas žinias praktiškai.
  • Džiaugsmingas: gera nuotaika, lydinti mokymosi procesą, leidžia lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų, tad kuriame draugišką, jaukią, emociškai saugią aplinką. Leidžiame laisvai skleistis gebėjimams, talentams, svajonėms ir darbams.
  • Mažose bendruomenėse-grupėse: klasėje mokosi iki 17 vaikų.
  • Profesionalus: su klase dirba pradinio ugdymo pedagogas bei padėjėjas.
  • Atviras kultūroms: esame didelės tarptautinės lauko bendruomenės nariai, dažnai sulaukiame savanorių iš užsienio, dalyvaujame įvairiuose projektuose.