Pradžia

Lauko mokykla – pati geriausia vieta ugdytis, jei Jūsų mažylis aktyvus, smalsus, nenustygstantis ieškotojas ir tyrėjas. Mes siekiame, kad Lauko mokykloje vaikas būtų žingeidus, bendraujantis, bendradarbiaujantis, atviras, orus, kūrybiškas, sveikas, fizinį aktyvumą vertinantis, aplinką puoselėjantis ir tausojantis žmogus.

Apie mus

Nuo 2014 metų Lietuvoje sėkmingai startavo pirmieji Lauko darželiai, kurių veikla įkvėpė ir paskatino suburti Lauko mokyklą – mokyklą, kurioje mokytis būtų smagu. Kaip ir darželių, jos veikla remiasi skandinaviškos lauko pedagogikos patirtimi, patyrimo bei laisvo žaidimo principais. Mes tikime, jog ugdymas – tai gyvenimas, gyvenimas – tai procesas, o procesas yra patyrimas.

Kviečiame Jus prisidėti prie sparčiai besiplečiančios Lauko bendruomenės kuriamos pradinės mokyklos. Lauko mokyklos tikslas – suteikti kiekvienam vaikui individualias galimybes tobulėti, laisvėti ir augti ugdant socialines kompetencijas, vertybines nuostatas, pažintinius gebėjimus, smalsumą ir jautrumą aplinkai gamtinėje ugdymo(-si) aplinkoje.

Ugdymas

  • Orientuotas į vaiką: mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja, mokosi, kuria ir ieško atsakymų į klausimus kartu. Tiek mokinys, tiek mokytojas yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
  • Integralus ir kontekstualus: siekiame suteikti galimybę ugdymo turinį patirti, išgyventi ir reflektuoti kuo platesniame kontekste. Skirtingi mokomieji dalykai jungiami į bendrą visumą. Vaikai dalyvauja procese per projektus, darbus grupėse, temų analizę grupėmis, poromis, pristatymus.
  • Aktyvus ir patiriamas: mokymo(si) procesas organizuojamas aktyviai, ieškant pavyzdžių kasdieniniame gyvenime ir skatinant pritaikyti gaunamas žinias praktiškai.
  • Džiaugsmingas: gera nuotaika, lydinti mokymosi procesą, leidžia lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų, tad kuriame draugišką, jaukią, emociškai saugią aplinką. Leidžiame laisvai skleistis gebėjimams, talentams, svajonėms ir darbams.
  • Mažose bendruomenėse-grupėse: klasėje mokosi iki 17 vaikų.
  • Profesionalus: su klase dirba pradinio ugdymo pedagogas bei padėjėjas.