Ugdymas

MOKOMĖS SU GAMTA

Gamta padeda patirti daugiau, negu siūlo ugdymo programos. Mūsų Lauko mokyklos vaikams ji yra dar vienas nematomas ugdytojas, padedantis išmokti akademinių dalykų ir įgyti savybių, kurių reikia žingeidžioms, atviroms, kūrybiškoms, sveikoms asmenybėms. Siekdami žinių ir taikydami inovatyvius metodus, bendrąją pradinio ugdymo programą įgyvendiname per kontekstinį ugdymą naudodami pamokos ir projekto metodą: kartu su vaikais pasirenkame aktualią temą ir tyrinėjame ją mokydamiesi lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, etikos, muzikos, šokio. 

Didžiausia kontekstinio ugdymo vertė yra temos aktualumas, kuris skatina sužinoti ir veikti. Taip pat yra ir su projekto metodu, kai žinios ateina per patyrimą. Mes iškeliame aktualią problemą, esame suinteresuoti ją išspręsti ir turime pakankamai vidinės motyvacijos siekti rezultato. Lauko mokykloje akademinių žinių siekiame per integruotą ugdymą, kai spręsdamas problemą ar gvildendamas įdomią temą, vaikas mokosi lietuvių, matematikos ar kitų dalykų, to net nejausdamas. 

Kaip veikia kontekstinis ugdymas praktikoje? Pavyzdžiui, visą mėnesį lietuvių kalbą, matematiką, anglų kalbą ir pasaulio pažinimą vaikai tyrinėja per tris pasirinktas temas: pasaulio gyvūnai, žemėlapis ir stichijos. Matematikai daro duomenų rinkimo projektą apie gyvūnus, pasaulio pažinimui tyrinėja svajonių mokyklos koncepciją, pasaulio žemėlapį, kuriame atranda ypatingą Australijos salą – aiškinasi jos gyvūniją, daro ugnikalnio projektą, gamina maisto piramidę ir sveikuolišką burgerį, anglų kalbos mokosi per gyvūnų pavadinimus, kurdami gyvūnų fermos modelius, diskutuodami apie gyvūnų prieglaudas. 

Ugdome smalsumą ir empatiją gamtinei aplinkai, stengiamės suteikti kiekvienam vaikui individualias galimybes tobulėti, laisvėti ir augti.

LAUKO KLASĖS

Mokiniams daugiau būnant lauke, tyrinėjant, geriau veikia ir jų smegenys. Lauko mokykloje dalis užsiėmimų vyksta patogiose, jaukiose, pradinukams pritaikytose klasėse, kur pro didžiulius vitrininius langus galime matyti nuolat besikeičiančią gamtą. Langų ploto turime panašiai tiek pat, kiek ir sienų – tai vaikų patirtis daro dar unikalesnes. Kita dalis pamokų vyksta lauko klasėse terasose, kieme, žygiuose. Mums svarbu žinios, judrumas, jautrumas aplinkai ir laisvė!

Dalis mūsų pamokų vyksta anglų kalba. Dirba ir lietuviai, ir užsieniečiai ugdytojai. Vaikai ją girdi ir naudoja ne tik jai skirtose pamokose.

AR LAUKAS VEIKIA AKADEMINIUS PASIEKIMUS?

Prieš keletą metų prestižiniame mokslo žurnale „British journal of sports medicine“ išspausdintos 24 garsiausių ekspertų iš JAV, Kanados, Europos šalių įžvalgos:

  • norint, kad vaikai geriau mokytųsi, reikia ne samdyti daugiau korepetitorių, o leisti jiems būti fiziškai aktyviems laisvalaikiu ir lauke.
  • ekspertai patvirtino, kad kognityvinių funkcijų ir fizinio aktyvumo sąsaja tikrai egzistuoja.

Šiuos rezultatus pristačiusi Lietuvos sporto universiteto docentė Rita Gruodytė-Račienė sako, kad jau ir mūsų šalyje atliekami tyrimai, rodantys, kad laukas duoda daugiau naudos vaikams ruošiantis mokyklai, jis labai svarbus ir ją pradėjus lankyti – tiek akademiniams pasiekimams, tiek fizinei, emocinei sveikatai. 

Akademiniu požiūriu Singapūras reguliariai užima pirmaujančias pozicijas pasauliniuose švietimo rezultatų reitinguose. Čia teigiama, kad miško mokyklos gali praturtinti įprastą mokymo programą.